Plantning

Vi udfører plantning af alt lige fra små buske og færdige hække til store træer.

Hos os planter vi træer og buske omhyggeligt i god muldjord, og sikrer os at træer og buske er nemme at vande. Vi sikrer, at jorden ikke er vandledende, da nyplantede buske og træer kræver ekstra opmærksomhed og pleje..

​Løbende vedligeholdelse

Vi tilbyder også løbende vedligeholdelse i forbindelse med nyanlæg. Det betyder at vi løbende vedligeholder vores plantning, og at du er omfattet af vores garanti, hvis nyplantning går ud.

​25 års erfaring

Vi har 25 års erfaring med beplantning og stiller krav til vores leverandører om god kvalitet. Hvis de træer, som vi modtager af vores leverandør, ikke er sunde, leverer vi dem tilbage.

​Vi har flere års erfaring med at servicere grundejerforeninger, kommuner, boligselskaber og privatkunder.

​Ring til din anlægsgartner Søren Sømod på telefon 45 80 45 46 eller soren@sorensomod.dk og få et godt tilbud.​