Profil

Vi er en anlægsgartnervirksomhed, som har eksisteret siden 1986, den har fra 1994 været drevet som et Anpartsselskab, som har specialiseret sig indenfor vedligeholdelse og nyanlæg, men står også for snerydning i vinterperioden.

Vi er medlem af organisationen Danske Anlægsgartnere, som er vores brancheforening. I forbindelse med Danske Anlægsgartner er virksomheden tilsluttet ankenævn og garantifond for branchen. Virksomhedenbeskæftiger 12-15 medarbejdere i sæsonen.

​Medarbejderne i virksomheden er velkvalificerede og motiverede, de er kundeorienterede og er uddannet til at kunne arbejde selvstændigt med de tildelte arbejdsopgaver.

​For virksomheden er optimal service over for kunden meget vigtig. Virksomheden beskæftiger professionelle og veluddannede medarbejdere, som er problemløsere, ny-tænkende og kreative i enhver situation.

​Virksomheden udfører anlægsgartnerarbejde på et meget højt kvalitetsniveau og sørger til hvertid for at kunden er tilfreds, med den udførte arbejdsopgave. ​I alle arbejdsopgaver er virksomheden kompetent til at løse arbejdsopgaven miljøbevist og i henhold til Danske Anlægsgartners normer og standarder. ​

Virksomheden har egen hjemmeside, som løbende opdateres i forhold til udviklingen og viser færdige projekter. Hjemmesiden kan give ideer til nye projekter med mere

Garantiordning​

Anlægsgartner Søren Sømod er medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere.

Dette er din sikkerhed for et veludført arbejde. Danske Anlægsgartnere har et ankenævn, der tilbyder kunden en ekstra sikkerhed.

Som forbruger kan man henvende sig til ankenævnet, hvis man er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde.

Bag ankenævnet ligger en garantifond, der sikrer kunden hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen, eller har lukket virksomheden.

Klagen går til Håndværkets Ankenævn, som videresender klagen til Danske Anlægsgartnere.
Danske Anlægsgartnere kontakter derefter virksomheden og kunden med henblik på at afklare om uoverensstemmelsen kan løses, eller om det bliver nødvendigt at gennemføre en klagesag. Dersom sagen ikke løses i mindelighed, kan kunden forlange sagen forelagt for nævnet, som træffer afgørelse ud fra en besigtigelse, som er foretaget af nævnets syns- og skønsmænd, som udpeges af Danske Anlægsgartnere.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Danske Anlægsgartneres garantifond dækker indtil 150.000,- kr. inkl. moms for arbejder udført for forbrugere, hvor dette er blevet pålagt ved kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, men ikke er blevet udført af indklagede.

Læs mere på www.danskeanlaegsgartnere.dk & www.hvanke.dk